Чланство

Члан удружења Word Whiz се постаје плаћањем чланарине.

Активности

У понуди је индивидуална, полуиндивидуална и групна настава (3-8 полазника, осим за курсеве програмирања где је минимални број деце за групу четворо). Језици који су тренутно у понуди су: енглески, немачки, француски, италијански, руски, шпански, грчки, холандски и српски. У оквиру предметне наставе за основну и средњу школу у понуди су математика, физика, хемијa и програмирање. Часови разредне наставе предвиђени су за децу од 1. до 4.разреда. Организујемо и припрему за полагање мале и велике матуре.

Додатне активности

Word Whiz организује летње кампове о којима ће полазници бити благовремено обавештени. Организујемо и припреме за такмичења из природних наука, српског и страних језика, припреме за упис у двојезичне гимназије, као и припреме за полагање Кембриџ, Гете, Делф и других међународно признатих испита.

Чланарина

Чланарина за све курсеве се плаћа најкасније до 5-ог у месецу за текући месец у 10 једнаких месечних рата или у целости унапред по полугођу са додатним попустом. У случају да полазник похађа два групна течаја, одобрава се попуст на други групни течај у односу на пуну цену курса. Уколико друго дете из породице иде на групни течај, одобрава се попуст од 10%, а за треће дете попуст од 20% на изабрани течај. 

Ценовник свих курсева и пакета са важећим попустима налази се на нашем вебсајту www.whiz.rs. Цене важе од септембра 2020. док се не промене. Могуће је плаћање у готовини исплатом на руке или преко жиро рачуна. Број рачуна удружења је: 160-439176-02. Сврха уплате је: чланарина за текући месец (или текуће полугође).

Изостанци

Изостанак полазника са часова не умањује износ месечне чланарине. У случају да полазник изостане дуже од 15 узастопних радних дана услед болести или другог оправданог разлога, организоваће се надокнада наставе у предложеном фиксном термину. У тим случајевима моли се полазник или његов родитељ да обавести (телефоном, слањем СМС поруке, поруке на Вибер) да неће долазити, као и да наведе период и разлог изостанка и, уколико је полазник био болестан, да донесе оправдање.

Дужа одсуства

У случају да полазник групне наставе одсуствује месец дана, у обавези је да уплати резервацију места у износу од 2000 динара за месец који одсуствује. Нпр. уколико полазник или родитељ одлучи да похађа годишњи курс (од септембра до јуна), али не жели да долази на течај у јануару или фебруару, а жели да долази у марту, априлу и мају, износ од 2000 дин. се плаћа као резервација места за јануар, односно фебруар.

Отказивање индивидуалних часова

У случају отказивања и недоласка на индивидуални час, потребно је о томе унапред обавестити  НАЈМАЊЕ 24h РАНИЈЕ. У супротном  пропуштен час се плаћа у целости.

Спреченост наставника

У случају да се наставник разболи или је из других оправданих разлога спречен да одржи наставу, биће организована замена наставника или ће се час одложити и понудити други термин за надокнаду.

Материјална штета

Моле се полазници да своје и туђе ствари уредно и пажљиво чувају, да не пишу по клупама, столицама и зидовима. У случају настанка материјалне штете на стварима, полазник или његов родитељ се обавезује да плати штету која је настала.

Прибор

Потребно је да полазници редовно носе свој прибор за писање, уџбеник, радну свеску и обавезно флашицу воде са собом.

Здравствени проблеми

Уколико полазник има здравствене проблеме или алергију, молимо да то посебно нагласите и напишете на шта је тачно полазник алергичан.

Дисциплина

Полазник који ремети дисциплину и ред на часу, вређа друге полазнике, гађа и недолично се понаша на било који други начин биће најпре опоменут, а затим замољен да напусти час како би остали несметано могли да прате наставу. У циљу несметане наставе важно је долазити на време на час.

Уџбеници и материјал

Уџбеник са радном свеском се плаћа посебно и не улази у цену чланарине. Материјал за креативне језичке радионице (3 - 4 пута годишње) за млађе разреде је обезбеђен и не плаћа се додатно. Могуће је да дете донесе неки свој додатни материјал за радионице уколико жели.

Нерадни дани

Нерадни дани су током школских распуста и државних и школских празника. Kалендар радних и нерадних дана биће истакнут на улазним вратима или на огласној табли, као и сва додатна и допунска важећа обавештења.

Фотографије полазника

Сагласност полазника или родитеља полазника да се њихова фотографија може објавити на  нашем вебсајту www.whiz.rs, Фејсбук или Инстаграм страници у циљу промовисања активности, језичких и креативних радионица се бира заокруживањем одговарајуће опције која се налази на крају правилника који се потписује.

Контакт

За све додатне информације или нејасноће можете слободно позвати или оставити поруку на 064-6134796, на Вибер или нас контактирати путем емаил-а на office@whiz.rs.