• Све наведене цене су за готовинско плаћање
 • Попуст на течајеве за другог члана породице је 10%, а за трећег и остале чланове породице је 20%

Индивидуална настава

Трајање часа (мин) Цена часа Цена по часу за пакет од 5 часова (попуст 20%)
45 1,000 RSD 800 RSD
60 1,300 RSD 1,040 RSD
90 2,000 RSD 1,600 RSD
 • Индивидуална настава се заказује унапред, према договору
 • Попуст од 20% се даје за пакет од 5 заказаних индивидуалних часова са плаћањем унапред
 • Могуће је организовати и полуиндивидуалну наставу, са ценом која се одређује према договору

Групна настава

Плаћање у месечним ратама Плаћање у полугодишњим ратама (попуст 10%)
Број изабраних курсева Попуст на број курсева Цена програма Рата (1/10) Цена по двочасу Цена програма Рата (1/2) Цена по двочасу
1 0% 40,000 RSD 4,000 RSD 1,176 RSD 36,000 RSD 18,000 RSD 1,059 RSD
2 13% 70,000 RSD 7,000 RSD 1,029 RSD 63,000 RSD 31,500 RSD 926 RSD
3 20% 96,000 RSD 9,600 RSD 941 RSD 86,400 RSD 43,200 RSD 847 RSD
4 25% 120,000 RSD 12,000 RSD 882 RSD 108,000 RSD 54,000 RSD 794 RSD
 • Сваки курс се одржава темпом од једног двочаса недељно
 • Курсеви који се могу изабрати у оквиру једног пакета (највише до 4 курса) су:  математика, српски језик, физика, хемија, енглески језик, немачки језик, француски језик
 • Плаћање се врши или у месечним ратама или у полугодишњим ратама (уз додатни попуст од 10%)
 • Месечне рате се уплаћују сваког месеца, до 5. у месецу, од септембра текуће године до јуна наредне године
 • Полугодишње рате се уплаћују два пута: у септембру - на почетку првог полугођа, и у фебруару - на почетку другог полугођа
 • Групна настава се не одржава у дане државних празника и током школских распуста

Припрема за матуру

Плаћање у месечним ратама Плаћање у полугодишњим ратама (попуст 10%)
Број изабраних програма Попуст на број програма Цена програма Рата (1/10) Цена по двочасу Цена програма Рата (1/2) Цена по двочасу
1 0% 40,000 RSD 4,000 RSD 1,176 RSD 36,000 RSD 18,000 RSD 1,059 RSD
2 5% 76,000 RSD 7,600 RSD 1,118 RSD 68,400 RSD 34,200 RSD 1,006 RSD
3 10% 108,000 RSD 10,800 RSD 1,059 RSD 97,200 RSD 48,600 RSD 953 RSD
 • Сваки програм у оквиру припремне наставе се држи темпом од једног двочаса недељно
 • Програми који се могу изабрати у оквиру припреме су:  математика, српски језик и комбиновани (обухвата физику, хемију, биологију, географију и историју)
 • Плаћање се врши или у месечним ратама или у полугодишњим ратама (уз додатни попуст од 10%)
 • Месечне рате се уплаћују сваког месеца, до 5. у месецу, од септембра текуће године до јуна наредне године
 • Полугодишње рате се уплаћују два пута: у септембру, на почетку првог полугођа, и у фебруару, на почетку другог полугођа
 • Припремна настава се не одржава у дане државних празника, током школских распуста и у дане предвиђене за израду пробних тестова у школама

Програмирање

Плаћање у месечним ратама Плаћање у полугодишњим ратама (попуст 10%)
Цена програма Рата (1/10) Цена по двочасу Цена програма Рата (1/2) Цена по двочасу
60,000 RSD 6,000 RSD 1,765 RSD 54,000 RSD 27,000 RSD 1,588 RSD
 • Минималан број полазника за курс програмирања је 4